КЕВР газ

КЕВР: Газът няма да поскъпне с над 8% за крайните потребители

Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. Председателят на КЕВР Иван Иванов увери, че за крайните потребители на природен газ увеличението няма да бъде с повече от 8 на сто.

На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на „Булгаргаз“, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за последното тримесечие на тази година.

В доклада се посочва, че „Булгаргаз“ ЕАД предлага за IV тримесечие на 2018 г. да бъде утвърдена цена в размер на 456,65 лв./1000 нм3 или 43,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което в сравнение с действащата цена е увеличение с 55,70 лв./1000 нм3 или с 13,89 на сто. В тази цена не са включени цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа.

От КЕВР подкрепят исканото от „Булгаргаз“ увеличение на цената, защото става ясно, че има увеличение на алтернативните горива, които формират доставните цени на природния газ. Освен това друг фактор за определяне на цената е по-високият курс на щатския долар спрямо лева и калоричността на природния газ.

Омбудсманът Мая Манолова, която присъства на заседанието на КЕВР, каза, че регулаторът трябва по-подробно да посочи всеки един от ценообразуващите фактори, визирайки най-вече доставните цени на природния газ към входа на газопреносните мрежи.

Освен това, според Манолова, от доклада не става ясно кои точно са алтернативните горива и на каква база са направени изчисленията от страна на „Булгаргаз“ и КЕВР. „Вие дължите обяснение, подробно и детайлно, защото в крайна сметка всяка десета ще повлияе върху цените на много други стоки и услуги“, добави Мая Манолова.

Председателят на КЕВР отговори, че регулаторът не разполага с инструменти за въздействие върху цената на природния газ, защото тя се определя от външни фактори, които не са подвластни нито на КЕВР, нито на България.

Планираното увеличение на природния газ ще се отрази на цените на парното и топлата вода, като се очаква между 3 и 9 на сто да се повишат сметките за топлинна енергия.

Увеличението ще е различно за различните градове. Промяна в цената на парното от 1 октомври не се очаква в Русе, Перник, Сливен и Габрово, защото топлофикациите в тези градове работят на въглища.

Окончателното решение за цената на природния газ ще бъде взето на 28 септември от 10.00 часа на закрито заседание на КЕВР.

- реклама -