Перник

Късо съединение, пожар и липса на инвестиции са причина за авариите в “Топлофикация-Перник”

Главната причина за прекъсванията на топлоподаването в град Перник през последните седмици, е възникналият на 19 февруари пожар, заради късо съединение на маслен кабел 6 kV, който засяга и други силови кабели.

Повредените кабели прекъсват електрозахранването към основни съоръжения в централата, част от които са в цех „Въглеподаване“. Основното и резервното гориво на „Топлофикация-Перник“ АД са въглища.

Вследствие на прекъснатата доставка на въглища, централата превключва котлите си на работа с природен газ.

Но, при промяна на горивото, съоръженията в централата не могат да достигнат необходимата топлинна мощност

Това показва разпоредената от министър Теменужка Петкова проверка, съобщиха от Министерството на енергетиката. Тя обхвана техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти в Топлофикация-Перник, във връзка със зачестилите аварии и прекъсване на подаването на топлинна енергия.

Поради смяната на горивото, в периода 19-28 февруари 2018 г., „Топлофикация-Перник“ АД е подавала топлинна енергия с понижени температурни параметри, като са констатирани периоди, в които температурата водата е била с около 10-20 оС по-ниска от утвърдената по график.

Топлопреносната мрежа на „Топлофикация-Перник“ АД е с обща дължина 136 151 метра. През последните пет години топлофикационното дружество не е извършвало планова подмяна на амортизирани участъци на мрежата. За този период са подменяни само отделни участъци за отстраняване на аварийни пробиви, чиято обща дължина е 2747 м. През 2017 г. аварийните пробиви на топлопроводи от мрежата на Топлофикация-Перник“ АД са се увеличили с 30% спрямо предходната година.

Това установиха контролните органи на Министерството на енергетиката, в рамките на извънредната проверка, която приключи днес. Проверката установи още, че през целия зимен период „Топлофикация-Перник“ АД е поддържала достатъчен резерв от гориво, по-висок от нормативно определения. Резултатите от проверката, касаещи качеството на топлоподаването ще бъдат предоставени на компетентния орган – Комисията за енергийно и водно регулиране.

- реклама -