гласуване закон народно събрание извънредно положение запори дела арбитраж

Късно снощи депутатите приеха окончателно Закона за извънредно положение, ето основните точки

До късно снощи депутатите приемаха на второ четене отделните точки в Закона за извънредното положение. Дебатите и гласуванията по текста продължиха почете от 13 часа.

Законопроектът беше преименуван от Закон за мерките по време на извънредното положение на Закон за действията по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. с решение на НС.

Парламентът оправомощи работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работниците без тяхното съгласие.

Депутатите спряха процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.

Народните представители решиха да се покрива 60% от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на лицата, чиито доходи са засегнати от извънредното положение.

Разпоредбата ще важи за срока на действие на този закон, но за не по-дълго от три месеца. Работодателят трябва да изплати останалите 40 %.

Народното събрание забрани паралелният износ на лекарствени продукти.

При нарушение лицето се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. и имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение – глобата е в размер на 100 000 лв.

Парламентът реши аптеките да могат да отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта.

Действието на приетата мярка ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение, предвижда законът.

Депутатите спряха публичните продани, ограничиха нотариалните производства и определиха в кои случаи не се налага запор на банкови сметки.

Разпоредбите предвиждат да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземане на трудови възнаграждения.

От 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 5 хиляди до 10 хиляди лева ще бъде санкцията за спекула с цените на стоките по време на извънредното предложение.

Депутатите записаха и как ще се изчислява таванът на цените.

Автоматичното удължаване на срока на валидност на личните карти ще важи само на територията на България.

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с шест месеца, реши парламентът.

Законът за обществените поръчки няма да се прилага при възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци.

МВР ще следи по телефона дали спазваме наложената карантина

Мобилните оператори и доставчиците на Интернет са задължени да предоставят на МВР информация за местоположението на хора, на които е наложена принудителна домашна карантина или болнично лечение заради коронавируса.

Това ще става чрез идентификаторите им на ползваните клетки от устройствата на техните клиенти или т. нар. трафични данни. Следенето ще продължи само за срока на карантината.

Правосъдният министър Данаил Кирилов който подкрепи спорната точка, обясни, че вече редица съседки са въвели същия закон.

Депутатите разрешиха на военнослужещите да могат да участват в противоепидемичните мерки.

- реклама -