Караниколов: Законът за публичните предприятия няма да ни забави за ERM II

Забавянето на Закона за публичните предприятия няма да забави страната ни по пътя ѝ за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II).

Това стана ясно от думите на министъра на икономиката Емил Караниколов, който взе участие в днешното заседание на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм.

Депутатите от комисията решиха да отложат гласуването на проекта на изцяло новия Закона за публичните предприятия, а аргументът за това бе, че той трябва да бъде разгледан на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и да бъде подложен на широк обществен дебат.

„Министерство на икономиката и Министерство на финансите няма да се забавят. Всички приветстват този закон. Ако той мине през тристранката с тези предложения, аз съм сигурен, че той ще бъде подкрепен и ние няма да изпуснем сроковете“, увери Караниколов.

На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на страната ни за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. В тях са заложени подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В съответствие с дадените препоръки ОИСР, междуведомствена работна група разработи проект на Закон за публичните предприятия, който регламентира принципите и правилата за функционирането им.

„Трябва да има Закон за публичните предприятия. Трябва да има прозрачност, контрол и яснота за това кога едно държавно дружество изпълнява чисто търговски и кога има и социални функции“, коментира икономическият министър.

В законопроекта е предвидено преименуване на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на Агенция за публичните предприятия и инвестициите и вливането на Българската агенция за инвестиции в нея. „Тъй като приватизацията има затихващи функции, идеята беше да разширим екипите, които ще отговарят за инвеститорите. Това в момента е изключително важно за България. Тъй като се създава напрежение, главно заради неразбиране, аз съм готов да се откажа от тази моя идея. Целта е Законът за публичните предприятия да върви по-бързо напред, тъй като имаме срокове. Аз ще намеря друг начин, по който да осигуря повече експерти, които да помагат на инвеститорите“, допълни още Емил Караниколов.

В действащото в момента законодателство пише, че всички дружества са с открита процедура за приватизация, с изключение на тези, които са в забранителния списък. С новите текстове обаче се забранява приватизацията на всички държавни дружества без изрично решене на Народното събрание.

- реклама -