Каракачанов: Състоянието на основното въоръжение и техника е критично

Каракачанов изтребители

Анализът на изпълнението на План 2020 („План за развитие на въоръжените сили до 2020 година“) показа, че през първия етап набелязаните цели в по-голямата си степен са постигнати. Това заявява министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на депутатски въпрос за Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2020 г.

Въоръжените ни сили изпълняват конституционните си задължения, но с редица затруднения и риск за хората

Те свързани с финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и лошото състояние на остарялото въоръжение и бойна техника.

„Недостигът на финансови средства продължава да оказва акумулиращо негативно влияние върху изпълнението на Целите за способности. Критично е положението с онези от тях, които са с настъпил или наближаващ срок за готовност. В резултат на финансовия недостиг част от декларираните формирования са сертифицирани с редица ограничения или с натрупано изоставане в плановете, което води до неизпълнение в срок на поетите съюзни ангажименти“, добавя Каракачанов.

Той е категоричен, че състоянието на основното въоръжение и техника е критично.

„Основните бойни платформи в Сухопътни войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили се експлоатират с отклонение в параметрите на тактико- техническите изисквания и на предела на техническите им възможности. Налице е забавяне на процеса на утилизацията на излишните боеприпаси, което води до рискове по тяхното съхранение, невъзможност за своевременно освобождаване на складови площи и отделяне на допълнителни разходи на военните формирования по съхранението“, не крие още военния министър.

Националният план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г., предвижда осигуряване на заложените в План 2020 приоритетни инвестиционни проекти „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, „Придобиване на нов тип боен самолет“ и „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб“. С осигуряване на тези средства нивото на капиталови разходи ще достигне на ниво около 30 % от планираните финансови средства за отбрана, се казва още в отговор на депутатското питане.

Каракачанов отбелязва и че разходите за отбрана, определени в Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г., създават възможности за назначаване на военнослужещи на вакантните длъжности (1300 през 2018 г. и по 800 през 2019 и 2020 г.) през втория етап на действие на План 2020.

Реализирането на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г., както и направените предложения за изменение и допълнение на План 2020, в голяма степен ще осигурят изпълнението на ангажиментите на въоръжените сили, произтичащи от съществуващите способности и ще създадат условия за ефективно и ефикасно планиране изграждането на способности в дългосрочен аспект, отчитайки динамиката на средата на сигурност, националните приоритети, ангажиментите към НАТО и ЕС и ресурсното осигуряване, заявява още министърът.