Камарата на строителите: Промените в ЗУТ дават възможност за злоупотреби

Приетите от регионалната комисия в парламента промени в ЗУТ, които позволяват „заинтересовани лица“ да обжалват разрешения за строеж и такива за ползване, дават възможност за злоупотреби,

поставят под сериозен риск инвестиционната дейност в страната, създават предпоставки за непредвидими по мащаб щети на бизнеса и ще доведат до увреждане на обществения интерес.

Това са категорични от Камарата на строителите в България в своя позиция, публикувана на сайта на организацията.

Всяко инвестиционно намерение от най-дребното до най-мащабното ще може да бъде атакувано и спряно от „заинтересовани“ лица и организации.

Потърпевши от това решение, взето с 6 срещу 4 гласа при само 10 присъствали от общо 18 членове на Комисията, ще са всички български граждани.

Те ще бъдат лишени от модерна инфраструктура и европейско качество на живот, както и ще бъде поставен под риск цялостният инвестиционен процес. Това ли е целта?“, питат от Камарата.

На практика с промените се предоставя възможност на неограничен кръг НПО и граждани да могат да обжалват строителни разрешения за всеки строителен обект от къща до магистрала.

Нещо повече, приетите от Комисията предложения засягат и обекти с разрешение за  ползване или такива пред разрешение за ползване.

„Това отваря широко поле за блокиране на реализацията на важните инфраструктурни проекти и на всяко инвестиционно намерение“, се посочва в становището на КСБ.

Според представителите на строителния бизнес с предлаганите промени се нарушават основни принципи в правото за справедливост в обществените отношения и стабилност на административните актове.

„Абсолютно недопустимо е под прикритието на оспорване на Разрешение за ползване да се изследват въпросите за законосъобразност и целесъобразност на промени в устройствените

планове, още повече когато това се извършва на етап въвеждане на обект в експлоатация“, изтъкват от КСБ.

- реклама -