Камарата на строителите: Няма договори за “Хемус” с наши членове

Няма договори за изграждане на магистрала “Хемус” с фирми, членове на каамарата на строителите, нито са превеждани пари. Това заяви в петък Мирослав Мазнев – изпълнителен директор на камарата, по повод твърденията на БСП, че отпуснатите 1,35 млрд. лв. за нови 134 км от магистралата ще отидат в няколко строителни компании, определени предварително.

Според Мазнев такива твърдения са фалшиви новини.

Строителната продукция има 10,7% ръст за деветмесечието на 2018 г. в сравнение с 2017-а. Сградното строителство има водеща роля – над 5,5 млрд. лв. е обемът му, заяви още Мазнев, изпълнителен директор на камарата на строитвлите.

Средната месечна работна заплата в сектора за същия период е била 864 лв. и изостава с близо 150 лв. от средната за страната. Мазнев очаква с промени в законодателството браншът да бъде изсветлен, което да доведе и до ръст на заплащането.

През тази година предизвикателство за строителите щяло да бъде успешното завършване на големите проекти, които ще стартират в пътния и ВиК сектор.

Камарата на строителите ще иска промени в закона и да се въвед изискване участниците в консорциуми да бъдат фирми, вписани в регистъра на строителите. В момента било достатъчно само един от участниците да отговаря на това условие, а останалите – не.

Мазнев заяви, че камарата иска вместо закон за устройство на територията да бъдат приети два нови – един, който да регламентира териториалното устройство, и втори – за строителството. От бранша искат още разрешителното за строеж да се дава при представянето на идейния проект за даден обект.