Калкулатор изчислява: Колко струва да изпратите пратка в ЕС

Калкулатор изчислява: Колко струва да изпратите пратка в ЕС. Европейската комисия създаде инструмент за прозрачност на цените на пратките в ЕС.

Една от целите на Регламента

относно услугите за трансгранична доставка е да се повиши прозрачността на цените. Регламентът изисква доставчиците с 50 или повече служители, както и доставчиците, установени в повече от една държава от ЕС, да предоставят на съответния си национален регулаторен орган национални и трансгранични цени за до

15 основни услуги за доставка

на колетни пратки (в някои случаи националните регулаторни органи може да са използвали праг от 25 служители, за да отчетат определени условия в своята държава).

Комисията публикува цените ТУК. След въвеждане на страната, от която се изпраща пратката и страната в която отива, както и вида пратка, се калкулират цените с различни фирми, които могат да извършат доставката.

Ценовата информация

се актуализира всяка година на 31 март.

Тарифите са публичните цени, които клиентът трябва да заплати за доставката на единична бройка на вътрешния пазар или в друга държава от ЕС. Те могат да бъдат намерени на уебсайта на доставчика и в списъците на публичните тарифи на доставчика.

Следва да се отбележи, че показаната цена, съобщена от доставчик на услуга за доставка на колетни пратки, може да включва определени условия и ограничения. В много случаи характеристиките на услугата за доставка на колетни пратки могат да

се различават при различните доставчици.

Публикуваните цени се прилагат от 1 януари и не включват ДДС. Те се отчитат в местната валута и в евро. За конвертирането в евро се използва обменният курс, прилаган от Европейската централна банка на 31 март.

- реклама -