Преспа

Какво следва след ратификацията на Договора от Преспа?

Договорът от Преспа от днес вече е може да се прилага в пълната си цялост. Всички предпоставки за това бяха изпълнени. Гръцкият парламент ратифицира Протокола за членство в НАТО на Република Северна Македония.

Сега Гърция трябва официално да информира Македония, че е ратифицирала Протокола за членство в НАТО, след което ще последва размяна на официални документи между двете правителства. След това двете държави трябва да информират ООН и всички други международни организации, че новото конституционно име на Македония ще бъде Република Северна Македония. В информацията ще се казва, че различията в наименованията, посочени в Резолюции 817 и 845, са преодолени и че Договорът от Преспа влиза в сила.

Правителството съобщи, че е в ход подготовка за подмяна на обозначителните табели на граничните пунктове, държавните институции и дипломатическите и консулските представителства. От следващата седмица на сградата на македонския кабинет трябва да стои името „Правителство на Република Северна Македония“.

От днес се прилагат следните разпоредби, произтичащи от Договора от Преспа:

„Ако някоя от страните смята, че един или повече символи, които са част от историческото му или културно наследство, се използват от другата страна, тя ще уведоми другата страна за такава предполагаема употреба, а другата страна ще предприеме подходящи коригиращи мерки за ефективно решаване на проблема и гарантиране на спазването на споменатото наследство “.

Македония разполага със срок от шест месеца, за да преразгледа статута на паметниците, обществените сгради и инфраструктури на своята територия, „и дали те по някакъв начин се позовават на древната история и цивилизация на Гърция, която е неразделна част от историческото или културното наследство на Атина, и трябва да предприеме съответните коригиращи мерки, за да разреши ефективно проблема и да гарантира спазването на споменатото наследство“.

Всяка страна ще се придържа към препоръките на Конференцията на ООН за стандартизация на географските наименования относно използването на официални географски имена и топоними на територията на другата страна.

В рамките на един месец трябва да бъде създаден съвместен комитет от експерти по исторически, археологически и образователни въпроси, който да разгледа обективната и научна интерпретация на исторически събития, основани на автентични, базирани на факти и научно обосновани исторически източници и археологически находки.

Този комитет, ако счете за уместно, ще преразгледа учебниците и учебните материали като карти, исторически атласи, ръководства за обучение, използвани във всяка страна, в съответствие с принципите и целите на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.

- реклама -