българското европредседателство мандат събития западни Балкани лиляна павлова

Какво постигна българското европредседателство за половината от мандата си?

Българското председателство постигна първите видими резултати в полза на европейските граждани още през първите три месеца.

По нито едно от приетите 120 досиета няма забавяне, каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова в НС.

Експертите работят усилено в изпълнение на водещия приоритет на Българското председателство Западните Балкани, както по отношение на подготовката на Срещата на върха на 16-17 май, така и по отношение на декларацията от София, която ще бъде приета като резултат от тази среща.

Започнаха и конкретните разговори за източниците на финансиране на големи инфраструктурни проекти в региона. В София вече се проведоха няколко срещи – със Световната банка, на лидерите на страните от Западните Балкани с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Българското председателство работи за това още до края на юни хората в страните от Западните Балкани да почувстват във всекидневието си ползата от Европа – чрез по-евтини телефонни разговори, скоростен интернет, по-бързо и удобно пътуване, в достъпа до по-евтина енергия от по-разнообразни източници, във възможностите за бизнес и образование в съседните страни, които вече са членки на ЕС.

Председателството постига напредък по редица важни дебати, сред които този за запазването на Кохезионната политика в новия европейски бюджет.

На тази тема на 9 март в София се проведе и конференция на високо равнище, а на предвиденият за 12 април в Люксембург Съвет по общи въпроси се очаква да се вземат ключови решения как тази политика да продължи. Българското председателство възобнови диалога за реформата на общата европейска система за убежище чрез предложен от нас цялостен подход за управление на кризи. Приоритетен е въпросът по създаването на Европейския фонд за отбрана, по който Българското председателство си е поставило за цел да постигне съгласие до края на месец юни.

На 13 март 2018 г. Съвет ЕКОФИН постигна политическо споразумение относно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Приемането на досието е изключително важно от политическа гледна точка, тъй като ЕС ще бъде пионер в областта на данъчната прозрачност, въвеждайки задължително оповестяване на потенциални схеми за агресивно данъчно планиране и автоматичния им обмен между държавите членки.

На Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ на 9 март 2018г. беше приет общ подход по текста по Директивата за борба срещу измамите и подправянето на безналични средства за плащане.

Директивата актуализира действащите правила и премахва пречките пред ефективното разследване на престъпленията в тази област.

По време на председателството беше поставено началото и на необходимата организация на работа на Службата на Европейската прокуратура (ЕРРО).

По време на Българско председателство до момента са приети окончателни текстове по важни досиета като: регламента за споделяне на усилията, което е свързано с целите на ЕС за климата, по регламента за доставката на колети, по директивите за енергийната ефективност на сградите, по пакета за отпадъците, решението за Europass. Постигнато е политическо съгласие и окончателно приемане на текстове в триалозите по важни досиета като: Програма творческа Европа, регламента за наблюдение на медицинските продукти за хуманна и ветеринарна употреба и създаване на Европейска агенция по лекарствата, директивата за командироването на работници, директива относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професиите и регламента относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства.

Още през първите месеци са одобрени важни законодателни актове, сред които препоръката за създаване на Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, заключенията относно бъдещата стратегия на ЕС за промишлената политика, заключения относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост, заключенията относно преразгледания проект за международен експериментален термоядрен реактор (ITER).

Работи се усилено по завършването на Банковия Съюз, както и Единния цифров пазар. Относно Енергийният съюз и реформата на Европейския пазар за електроенергия, председателството постигна съгласие в Съвета и получи мандат за преговори с ЕП по целия енергиен пакет.

По време на Българското председателство се провеждат и преговорите за „Брекзит“, които навлизат в ключова фаза. Основният приоритет за ЕС остава един – защита на интересите на гражданите и бизнеса.

Проведе се и важна среща ЕС-Турция във Варна в края на март в потвърждение на последователна политика на сътрудничество и добросъседство между партньорите.

Тепърва предстоят важни теми и събития от календара на Българското председателство с практически ползи за младите хора, за регулирането на интернет-пространството и интелектуалната собственост.

Има план за действие за подпомагане на училищата да използват по-добре технологиите за преподаване и учене, работи се за увеличение на средствата по програма „Еразъм+“ в посока засилване на обмена между университетите и признаване на дипломи. На дигиталните умения сред подрастващите е посветена и една от знаковите конференции на Председателството „Educate to create“, която ще се проведе на 20 април. Организира се провеждането на дигитална конференция и фестивала Webit през юни, на която се очакват над 5000 гости, елитът в тази сфера от цял свят, в ход са кампании за повишаване на грамотността сред гражданите как да пазят киберхигиена.

Цел на дигитализацията – един от четирите приоритета на Българското председателство – е постигането на максимален възможен напредък в завършването на Единния цифров пазар на ЕС, който е основа за засилване на растежа и заетостта.

Българското председателство подкрепя напълно инициативата на еврокомисар Мария Габриел за борба с фалшивите новини на европейско ниво.

 

 

- реклама -