родова терапия

Какво е родова терапия и какви проблеми на миналото и настоящето решава?

„Историята се повтаря“.

Казал го е Тукидид много, много отдавна.

Може и да ви струва като крилата фраза, но е абсолютната истина.

И с пълна сила се отнася до личния ни живот.

С изследване на миналите събития в рода се занимава родовата терапия.

В частност, тя касае позицията ни в нашия род като се разглеждат поне четири поколения назад.

Всеки род притежава своеобразна структура  и следва строго определени родови закони. Тяхното нарушаване е първопричината на зараждащите се родови травми. Те се предават от поколение на поколение до момента на тяхното осъзнаване от някой представител на рода.

Миналото няма да ни остави и ако не се върнем към него, ще го завещаем на нашите потомци, смятат специалистите, които се занимават с родовата терапия.

Ако смятате, че това са поредните тинтири минтири, бързам да ви уверя, че методите на терапията не стъпват върху съмнителни методи и практики.

Напротив, те се базират на установени теории в психологията и психотерапията, както и на сериозен изследователски труд, в който източникът на информация сте самите вие.

У нас вече има редица специалисти по въпроса, а основател на школата в България е Аида Марковска. От 2019 година в “Задругата на родонавтите” се обучават родови терапевти.

Ето какво ни разказа един от тях – Славяна Холц. Славяна е родов терапевт от Школата на Аида Марковска, ароматерапевт и доктор по социология.

Славяна Холц

– Какво Ви накара да се обърнете към родовата терапия?

Открих родовата терапия преди няколко години и за мен обучението в Школата по родова терапия на Аида Марковска беше уверено достигане до моето призвание и безпогрешната му реализация . Чрез този метод достигнах до разрешаването на множество проблеми както в личен, така и професионален план, които непрекъснато ме спъваха и чиито произход не можех да идентифицирам. За мен е истинска радост и удовлетворение, когато моите довереници достигат до подобни резултати.

– Какви проблеми решава?

Много от личните  проблеми, несгоди и неблагополучия в живота ни имат родов произход, но ние няма как да знаем, защото тези механизми работят на несъзнателно ниво. Целта на родовата терапия е да ги направи съзнателни и по този начин да намерим решението им, да се освободим и променим живота си. Спектърът на проблеми е много широк, но това не означава, че абсолютно всеки от тях има родови корени. Това се установява в процеса на терапията, въпреки че изключенията са малко.

– На какви методи стъпва терапията?

Родовата терапия е холистичен подход към историята и проблемите в рода на всеки един човек, които написват в голяма степен сценария на настоящия му живот. В основите си, родовата терапия стъпва върху системата на семейни констелации на Берт Хелингер и неговите ученици, но предимно е индивидуална, а не групова терапия.

–  Какво се случва ако нямаме информация за някои събития в миналото?

Много често за минали събития нямаме вече кого да попитаме или са толкова дълбоко скрита семейна тайна, че роднините ни продължават да мълчат или заобикалят темата. При висок процент на подобни случаи в процеса на терапевтичната работа по чисто аналитичен начин се достига до скритите динамики в рода – до травмите, които сме наследили от предците си. Разбира се, колкото повече, макар и странична информация имаме, толкова е по-голяма вероятността да сглобим цялостната картина.

– Какъв е крайният резултат?

Работата с рода дава невероятния шанс на всекиго, стигнал до този етап, да се освободи от тежкото бреме на родови тежести и травми и да живее собствения си живот леко, пълноценно, с радост и удовлетворение. Свободни сме едва тогава, когато не ни ръководят скрити, несъзнателни процеси и динамики, негласно наследени от нашите предци.

 

- реклама -