ражданията бебета, хълцане,

Какво е настроението на бебето според позата му на сън

По гръб.

Вашето дете лежи в центъра на креватчето, „по царски”, леко е разтворило крачета. Ръцете му се намират на нивото на главата или лежат до хълбоците. Китките на ръцете са свободни и отпуснати, главата е леко отметната назад. Точно тази поза говори за пълен душевен комфорт.

Вашето дете знае своята стойност и е пълно със самоуважение, то с готовност приема околния свят и се чувства в пълна безопасност. То е уверено в себе си и се доверява на хората около него. А ако в съня му ръцете са сгънати в лактите на нивото на главата, това означава, че чувства пълно удовлетворение. Не е добре, когато ръцете са свити – това е знак за отбрана, враждебност или даже агресивност.

 

По корем.

Разпростряно в креватчето с протегнати крака, ръцете лежат над главата или край хълбоците. Детето като че се опитва да заеме колкото може повече пространство, да го подчини, да го контролира. Тази поза говори за обидчивостта на детето, за неговата уязвимост, ранимост и потребност от самозащита. То се бои от неочакваното, иска да контролира всички събития в своя живот, счита за нужно да контролира своите емоции, а може даже и да скрие някои от тях от околните. Обърнете внимание дали в добавка детето не спи по диагонал, това означава, че тези желания са изразени много силно. Главното е детето да не „се захваща” с крака за постелята, такава поза означава, че се съпротивлява на промените в живота си.

На колене.

Дупето на детето е повдигнато нагоре, гръбчето е извито, то стои на колене и личицето му се намира по-ниско от тялото му. Поза, която изразява протест, тя демонстрира съпротивление спрямо съня или символизира несъгласието на детето с определени събития. Детето не иска да легне хоризонтално и така доказва на самото себе си, че няма да се предаде доброволно. Ако едната ръка е свита в юмрук, а втората – отпусната, това може да свидетелства за конфликт в отношенията му с другите хора.

Свито на кравай.

Краката са свити под брадичката, ръцете закриват тялото, детето лежи настрани и лицето му на практика не се вижда, понякога е завито презглава. Тази поза не е добра, тя говори за това, че детето се вълнува от проблеми, които не може само да реши. Чрез нея детето изразява своето спасение от проблемите или трудностите, които силно го тревожат. Колкото е по-свито детето, толкова по-силно безпокойство изпитва, а завиването презглава означава, че се е скрило в „къщичката си”, в която му е уютно и безопасно. На тази поза трябва да се обърне сериозно внимание. Детето ви се нуждае от особена защита и безопасност. През раменете в съня си се прегръщат тези деца, които не могат открито да разкажат за проблемите си.

 

На една страна.

Спомняте ли си как ви слагаха да спите вашите родители? „Легни настрани, сложи ръчичка под бузката…”. Коленете са леко сгънати, ръцете не са непременно под бузката, а могат да бъдат както над главата, така и протегнати по дължината на тялото – това е най-комфортната физиологически поза, тя изразява уравновесеност, спокойствие, комфорт и надеждност.

Детето е спокойно и към всичко се отнася с лекота и увереност. Ако краката и ръцете лежат симетрично – още по-добре, това означава, че то се отнася доброжелателно към света, който го заобикаля и към изненадите, които го очакват.

 

- реклама -