Какво да направите, ако банкоматът ви задържи картата

Какво да правим, ако решим да изтеглим пари от банкомат, но устройството задържи картата ни.

Ето някои полезни съвети към потребителите, предоставени от експертите на Комисия за защита на потребителите.

Те са свързани с това как да постъпим в някои непредвидени и доста неприятни ситуации, които могат да ни костват ценно време и финансови загуби.

Картата може да бъде „глътната“ от банкомата по няколко причини. След като въведете пин кода си, имате определено време, в което трябва да я вземете от банкомата. Ако се забавите, той автоматично я прибира.

Друга причина може да бъде, че картата ви е с изтекъл срок на валидност. Когато е повредена или размагнитена, това също може да бъде причина банкоматът да я прибере, както и когато въведете три пъти грешен пин код – тогава картата се блокира автоматично и банкоматът я прибира.

Когато машината е в неизправност, също може да „глътне“ картата.

Първото, което трябва да направите, ако това се случи, е да разберете дали банкоматът, който е прибрал картата ви, се намира на клон на банка, или не. Ако банкоматът се намира до клон на банка, влезте в банката и ги помолете да ви върнат картата.

Вероятно ще трябва да представите документ за самоличност и да попълните формуляр, но ще получите картата си веднага.

Ако картата не ви бъде върната веднага, тя ще бъде изпратена в клона на банката, към който е издадена.

Ако банкоматът не се намира до клон на банка и е собственост на друга банка, а не на вашата, трябва да позвъните на своята банка, за да блокират картата.

Обадете се и на банката, обслужваща банкомата, за да ги уведомите за случващото си. Ако случаят е такъв, ще получите картата си с известно забавяне.

Ще бъде нужно повече време на банката, обслужваща банкомата, да изпрати картата към вашата банка.

В случай че банкоматът не се намира до клон на банка и е собственост на банката, която ви обслужва, им се обадете, за да ви обяснят как да получите картата си.

Ако машината не ви даде банкноти, най-важното е да установите дали трансакцията е отчетена или е била отхвърлена като неуспешна и опитът за теглене не се е отразил върху баланса по сметката ви.

Обадете се възможно най-бързо в кол центъра на банката, която е издала картата ви. Номерът обикновено е изписан на гърба на картата.

Ако не успеете да се свържете с банката, в първия работен ден посетете най-близкия клон и подайте възражение.

Трябва да знаете, че при неправомерно теглене от сметката си имате шанс да си възстановите загубените суми.

За целта отново следва да се обърнете към банката с възражение във връзка с възникналия проблем и да получите нейното становище.

По закон тя е длъжна да отговори на възражението до 14 дни от датата, на която сте го подали.

Ако отговорът от банката не ви удовлетворява, можете да се обърнете за съдействие до функциониращата към Комисията за защита на потребителите Помирителна комисия за платежни спорове.

От КЗП напомнят да имаме предвид, че тегленето на пари от външни банкомати в курортите крие по-големи рискове от кражби.

Не е изключено някъде да са поставени скимиращи устройства, които да копират данните от картата ви и да откраднат пин кода.

Според специалисти това са и едни от най-честите измами с пластики.

„Бъдете внимателни и спазвайте всички правила за финансовата си сигурност, както при трансакции на суми от терминални устройства АТМ и ПОС, така и при загуба или кражба на картата“, алармират от комисията.

- реклама -