онлайн пазаруване шопинг

Какви са задълженията на онлайн търговците към потребителите?

Какви са задълженията на онлайн търговците към потребителите?

Едно от най-важните задължения на онлайн търговците е да предоставят предварително необходимата информация на потребителите за стоката, която ще купят.

Тя рябва да е възможно най-подробна, за да им помогне да направят информиран избор при покупката и да не им се налага да упражняват правото си на отказ на основание,

че не са разбрали нещо или по някакъв начин се се заблудили за стоката.

Това каза Христо Трендафилов от Комисията за защита на потребителите (КЗП) по време на уебинар „Предизвикателствата пред онлайн магазините“. Форумът е организиран от Българската търговско-промишлена палата и Европейския потребителски център.

По думите му важно е да се дадат основите характеристики на стоката.

Важна за потребителите е и информацията кой търговец стои зад онлайн продажбата, което е условие за доверие между продавача и купувача, а и улеснява работата на КЗП.

За целта е необходимо да бъде посочен адрес на търговеца, телефонен номер, електронна поща и други средства за онлайн комуникация, 

които гарантират на купувача, че може да съхранява кореспонденцията си с търговеца.

Също така е необходимо да има информация за адреса на търговеца, от който той осъществява стопанската си дейност, ако има физически обекти.

Тежестта за доказване на изпълнението на задължение по доказване на предоставянето на информацията се носи от търговеца, посочи експертът. От КЗП съветват търговците тази информация да се дава на едно място, за да не трябва потребителят да отваря множество раздели, за да сглоби цялата картина.

Потребителят трябва да е наясно за всички разходи, които му предстоят, в това число и за цената на доставката. Купувачът трябва да е уведомен, че има право на отказ,

което е важно и за търговеца, защото едно от последствията за продавача, ако няма такава информация,  е че от 14 дни срокът за отказ става една година и 14 дни, коментира експертът.

Формулярът за отказ също трябва да е качен на място, на което потребителят да може да го намери.

Потребителят предварително трябва да знае за чия сметка е връщането на стоката. Например, ако търговецът е решил, че това ще е за сметка на купувача, той трябва да го е уведомил за това предварително, защото ако не го е направил, този разход си остава за негова сметка, коментира експертът.

Важно е на потребителя да се напомни, че има законова гаранция на стоката, която купува, посочи Христо Трендафилов.

Игнат Арсенов от Европейския потребителски център напомни, че право на потребителя е да прецени дали да ангажира законовата или търговската гаранция,

като търговецът не може да  откаже да удовлетвори законова рекламация с аргумент, че производителят или друг търговец е дал търговска гаранция.

Срокът на законовата гаранция е две години, а на търговската – минимум две години. За законовата гаранция е отговорен търговецът, а за търговската – производителят, вносителят или търговецът.

Експертът представи някои важни разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, според които, когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяната й с друга,

 търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния.

 

- реклама -
error: Съдържанието е защитено