"Български пощи", пратки, Китай

Какви данъци дължим, когато изпращаме и получаваме пратка

Стотици хиляди пратки се вземат и изпращат ежедневно по света, но с особена интензивност и очакване точно по празници.

Какво е добре да знаем, за да изпратим и/или получим пратка от друга страна без проблеми, обясниха за БТА експерти от Агенция „Митници“.

Онлайн пазаруването и пратките от електронна търговия.

В средата на 2021 г. Европейската комисия въведе промени в митническото и данъчното законодателство, което се занимава с облагането на пощенски и куриерски пратки, предмет на онлайн търговия.

За всички пратки, независимо от тяхната стойност, трябва да се заплаща ДДС и то спрямо тарифите, които действат в държавата членка на получателя, за да се постави знак за равенство между местния търговец и онлайн търговеца от чужбина.

С промените в законодателството се създадоха механизми за облагане на онлайн пратки в рамките на ЕС, когато пратката пътува от една до друга страна членка, и в митническата област – когато пратката идва от трета страна, която не е член на ЕС. На практика вече няма онлайн покупка, при която по един или друг начин да не се начислява данък.

Личните колети, изпращани от едно до друго физическо лице.

Това са пратките, които нямат търговски характер и съдържат стоки изключително за лично ползване от получателя или семейството му.

Те подлежат на митническо оформяне, ако изпращачът е извън ЕС, а получателят е в Съюза. Освободени са от данъци, ако са на стойност до 45 евро.

Кога обаче стоката или подаръкът може да ни излезе твърде скъпо?

Пратката може да излезе много скъпа, ако получателят и изпращачът не познават правилата и не са си направили добре сметката.

Например, ако клиентът гледа само цената на стоката, тя може да изглежда много изгодна, но с доставката и данъците балансът да се промени драстично.

Освен това трябва да се има предвид, че при подобна онлайн търговия може да има проблеми и забавяния.

Например поради грешка или липсващи документи да се наложи получателят да плати два пъти ДДС – веднъж при поръчката и втори път при пристигането на пратката, а след това да предявява претенции с неясен изход, уточняват от Агенция „Митници“.

Или пък да не може да си вземе пратката, докато не се изясни кой къде какво е платил като данъци.

Може да има проблем като цяло с качеството на стоката, с връщането й, както и с гаранционната поддържка.

Всички тези рискове трябва да се вземат предвид при онлайн търговията, особено тази с трети страни.

Клиентите на онлайн търговията трябва да запомнят, че:

–  за всички пратки до 150 евро се заплаща ДДС, а за тези над 150 евро първо се начислява мито (определен процент, който варира в зависимост от стоката и страната и също влиза в стойността за ДДС), а после и ДДС.

–  в стойността на пратките се включва и техният транспорт, тоест мито и ДДС се начисляват не само върху цената на стоката, но и върху доставката.

И получателите, и изпращачите на лични колети трябва да знаят, че:

Всяка пратка има някаква стойност, дори да става дума за „безценни“ от емоционална гледна точка вещи или „нищо не струващи“ лични предмети.

За стойността на пратката се съди по нейната обявена или застрахователна стойност (тази информация се попълва от изпращача).

Ако той се е презастраховал, тоест обявил е сума по-висока от 45 евро с цел пратката да не изчезне или да бъде компенсиран адекватно при проблем, тя надвишава лимита и ще бъдат начислени данъци.

Така изведнъж „безплатният“ колет може да започне да генерира разходи – за данъци и митническо представителство.

Това важи и ако пратката съдържа лични вещи на самия получател (дори когато той самият е изпратил колет до себе си, за да си спести таксите за багаж в самолет например).

В такива случай трябва да се потърси съдействие от доставчика (поща или куриер) за деклариране на реалната стойност на употребяваните вещи.

По какви причини пратката ни може да бъде спряна от митническите власти?

Всъщност пратките се спират от митническите органи изключително рядко и за кратко време – за да се извърши документен контрол, контрол върху съдържанието, обявената стойност или ако се подозира някаква измама, отговарят експертите. Във всеки от тези случаи, ако първичната проверка покаже индикации за проблем, то митническите служители веднага търсят контакт с получателя на пратката чрез доставчика или иначе казано превозвача.

В повечето случаи получателите мислят, че пратката им е „спряна“ или „задържана“ от/на/в митница, когато пратката се бави и на проследяването виждат статус, свързан с думата „митница“ (customs). Реално това е частта от процеса на доставка, наречена митническо оформяне. Това всъщност е документен процес и представлява подаване на митническа декларация за конкретната пратка.

Как се случва всичко?

Онлайн търговецът предава поръчаната стока на превозвача или доставчика – пощенска служба или куриер в неговата държава.

Този първи превозвач, с помощта на други превозвачи, предава пратката на крайния доставчик, който я пази в склада си, докато подсигури нейното свободно предаване до получателя.

В този процес митницата е контролен орган, който трябва да се увери, че няма нищо забранено или опасно в пратката и да гарантира плащането на данъците, но как се движи целият процес и колко време пратката ще остане в склада, зависи от доставчика – поща или куриер.

В общия случай митническото оформяне и събирането на държавни вземания е свързано с подаване на митническа декларация по електронен път от страна на доставчика или получателя.

Ако всичко е наред с митническата декларация, в рамките на до 24 часа митниците „освобождават“ стоката, тоест разрешават да бъде изпратена към получателя.

Реално колко време ще мине от пристигането на пратката в страната (в склада на доставчика) до подаването на митническата декларация и от освобождаването на пратката до реалната й доставка, зависи най-вече от работата на доставчика и в по-редки случаи от активността на получателя (ако от него се изисква представянето на някакви документи например).

При пощите този процес отнема повече време, а при куриерите или така наречените бързи пратки – по-малко, но пък двата типа доставки работят с различни цени на услугите си.

За съжаление, към митниците често се обръщат хора, които не са получили по една или друга причина адекватна информация, включително и като са грешно насочени от продавача. 

В повечето случаи обаче се оказва, че процесът на обработка въобще не е достигнал до подадена митническа декларация или обратното, стоката вече е „минала митница“, но още не е доставена.

Реално 1/1000 са случаите, в които има някакви проблеми със самата митническа декларация или със стоката и митницата изисква допълнителни документи, коментират от Агенция „Митници“.

От там съветват получателите да търсят настоятелно информация от доставчика – поща или куриер, тъй като те носят цялостната отговорност за пратката и трябва да им съдействат по време на целия процес.

Какво не може да бъде изпращано и защо?

Има различни видове забрани. Някои се налагат от самите превозвачи и са свързани с транспортирането на пакетите.

Други ограничения идват от страна на митниците или други институции.

Най-общо проблем възниква при изпращане/получаване на стоки, които се търгуват при особени правила – например акцизни стоки, оръжие, лекарства, златни и сребърни изделия над определени лимити, стоки, които са или приличат на културни ценности.

Специално внимание трябва да се обръща на храните, за които също ЕС има особен вид регулация.

Изпращането/получаването може да е разрешено при определени условия – до определени количества, при наличието на дадени документи, а при други ситуации може да е напълно забранено.

Най-добре е да се търси информация и да се задават въпроси при всеки конкретен случай.

- реклама -