Какъв празник е днес?

Моисей живял през XVI век преди Христос в Египет,

където евреите били в многовековно робство. Бог го избрал за водач на народа и през безброй изпитания Моисей успял да изведе сънародниците си на свобода.

Многократно Бог му се откривал и разговарял с него, но пророкът никога не успял да Го види, само чувал гласа Му.

Въпреки това заради общуването си с Всевишния, Моисей е наречен боговидец.

Той получил и предал на народа десетте Божии заповеди – основата на почитта към Бога и любовта към хората.

Тези заповеди имали за цел да запазят народа в почит към истинския Бог, далече от езически вярвания и обичаи, и така да го приготвят да приеме идващия Спасител – Христос.

Моисей сложил и началото на религиозния живот на евреите,

но не се удостоил да влезе в Обетованата земя, накъдето 40 години водел народа си.

Той се смята за автор на първите пет книги на Библията.

Животът му е описан във втората книга – Изход, но се споменава многократно и в други книги на Свещеното Писание.

Иисус Христос често го давал за пример на евреите, а при преображението Си на планината Тавор бил видян да разговаря с двамата старозаветни пророци Моисей и Илия, пише БТА.

Свети Вавила живял по времето на император Нумериан и бил епископ на град Антиохия в Сирия. Ръководил църквата в трудни години.

По това време Нумериан воювал на изток с персите.

Разчуло се, че е убил сина на персийския цар, когото държал в плен, и епископ Вавила публично порицал това убийство.

А когато Нумериан на връщане от езическо жертвоприношение поискал да влезе в християнския храм в Антиохия, Вавила му забранил и казал, че престъпници като него нямат място в храма.

Разгневен, императорът заповядал да го заловят и хвърлят в затвора. На следващия ден го обезглавили.

Това се случило през 284 г.

- реклама -