Япония, затваряне, граници

Как така от спокойни и щастливи, вече над 60% от японците са под финансов стрес

Как така от спокойни и щастливи, вече над 60% от японците са под финансов стрес

Правителствено проучване показва, че рекордните 63,2 процента от анкетираните заявяват, че не се чувстват финансово сигурни в Япония и имат негативна перспектива за бъдещето си.

Делът на хората, които са преживели финансов стрес през 2023 г., се е увеличил

с 0,7 процентни пункта спрямо година по-рано на фона на нарастващите цени, пише novini.bg

Резултатът е най-лошият, откакто през 2008 г. беше добавен въпросът за причините за недоволството

към проучването, което измерва мнението на обществото относно икономическите и социални нагласи.

Последната анкета беше изпратена по пощата до 3000 души на възраст 18 или повече години, като валидни отговори бяха върнати от 57,1 процента.

Тези, които посочват трудности при отглеждането на деца, са 28,6 процента,

следвани от 28,2 процента, които казват, че е трудно за младите хора да бъдат независими, според проучването, проведено между ноември и декември.

Проучването установи също така, че 26,2 процента смятат, че е трудно за жените да играят

активна роля в обществото, докато 25,8 процента казват, че са недоволни от работната си среда.

Запитани за областите, в които Япония се движи в отрицателна посока, 69,4% от анкетираните посочват инфлацията на цените, докато значителен процент от хората изразиха загриженост за икономиката като цяло.

През 2023 г. основните потребителски цени в Япония са се повишили с 3,1 процента,

отбелязвайки най-бързия темп на нарастване от 41 години.

За разлика от тях реалните заплати паднаха с 2,5 процента през годината

за втора поредна година на спад, тъй като правителствените данни показаха, че увеличенията на заплатите не успяха да се справят с инфлацията.

Отделно проучване в частния сектор, проведено през ноември, показа, че 46,1 процента от редовните работници от домакинствата с двоен доход в четвъртата по големина икономика в света казват, че изпитват финансови затруднения.

Средният годишен доход на домакинство за хора с ограничен бюджет е изчислен на 7,12 милиона йени,

в сравнение с 8,78 милиона йени за домакинства, които не са подложени на стрес, според проучване на информационната фирма за набиране на персонал Mynavi Corp.

Онлайн проучването беше насочено към жени и мъже, работещи на пълен работен ден

на възраст от 20 до 59 години, като бяха събрани 3000 валидни отговора.

Положителната страна е, че проучването на кабинета установи, че 25,1 процента от анкетираните

казват, че медицинските и социалните услуги се насочват в по-добра посока.

Други области, които според тях се подобряват, включват предотвратяване на бедствия с 24,1 процента и обществена сигурност с 18,6 процента.

- реклама -