Как ще се продават храни с насекоми у нас

Как ще се продават храни с насекоми у нас?

Всеки производител ще е длъжен да обяви насекомото, което е вложено в дадения продукт, като изписва неговото латинско наименование, наименованието на български и вида,

в който присъства, и задължително е да бъде обявен като алерген, така че потребителите, които имат проблеми, да бъдат запознати.

Това заяви д-р Иван Генчев, директор на Дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“ в БАБХ в новата рубрика на Сдружението „За достъпна и качествена храна“.

Причината е новата европейска директива, според която могат да бъдат употребявани и други животински видове в хранителните продукти.

Тази директива разбуни духовете, както в социалните  мрежи, така и в медиите.

Д-р Генчев уточни, че директивата е от 2015 г. и обхваща всички храни, които не са традиционни за консумация от гражданите до този момент.

Преди 3 години започна усилено да се говори за употребата на инсектициди и по-специално за брашнения червей, който е ларва на брашнения бръмбар.

Проведени са серия от изследвания, които доказват безопасността на този вид инсектицид и вече може да се класифицира като „нова храна“, допълни още д-р Генчев.

В директивата се упоменава в кои храни може да присъства  този животински продукт, в какви количества и в какъв вид ( изсушени, на прах или замразени). До момента в употреба може да бъдат включени  само брашненият червей, домашният щурец,  прелетен щурец, малък мрачник.

Д-р Генчев успокои потребителите, че други видове, докато не бъдат изследвани и одобрени, няма да бъдат влагани в никакви храни и ако някой си позволи да употребява насекоми извън списъка в директивата, ще бъде подлаган на сериозни санкции от страна на Агенцията по безопасност на храните.

От БАБХ обещаха да оказват  пълен контрол на фермите, в които се отглеждат насекомите, и да се  следи пътят на инсектицидите от фермата до трапезата.

Изсушавайки се,

насекомите минават висока термична преработка и това обеззаразяване гарантира безопасност на крайния продукт, категоричен е д-р Генчев.

Досега няма сигнали за употреба на инсектициди в българските продукти или ако има такива, все още не са достъпни до голяма част от потребителите. В другите държави от ЕС може да има по-голямо разпространение, но няма сигнали за обществено недоволство.

- реклама -