Как ще се преизчисляват пенсиите

Преизчисляват служебно пенсиите на близо 336 хиляди работещи пенсионери. Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2022 г.

Според директора на НОИ – Бургас Енчо Жеков новият начин на преизчисление на пенсиите е започнал през 2020 г. „Оттогава на 1 април се преизчисляват пенсиите на лица, които са се пенсионирали и след това са осъществявали трудова дейност.

Преизчисляват се пенсиите за осигурителен стаж и възраст, тези за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест“, обясни той.

По думите му тази година в област Бургас са около 14 000.

„За това преизчисление не е необходимо да се подават заявления, освен ако не искат да се използва и осигурителният им доход. Иначе ще се извърши служебно преизчисление.

Ако лицето е работило цялата 2022 г. му се добавя една година стаж и тъй като тя се зачита за 1,35%, то толкова му се добавя към процента, с който се е пенсионирал“, заяви Жеков.

Зоя Добрева, началник отпускане на пенсии в НОИ – Бургас, уточнява, че става дума за над 14 900 пенсии.

„Условието е през предходната година лицето да е било осигурявано поне един ден и да има трудова дейност.

Самото преизчисление е строго индивидуално за всеки пенсионер – зависи от придобития осигурителен стаж през предходната година.

Няма определен процент. Ако размерът на пенсията е под минималния установен, ще бъде приравнен на него. Ако е над максималния от 3400 лева, ще се ограничи до този размер“, разкри тя.

Всяко лице има право да подаде заявление за преразглеждане на пенсията или да обжалва преизчислението в едномесечен срок.

- реклама -