сн. БГНЕС

Как пенсионери могат да пътуват с карта „Възрастен“

Граждани, навършили изискуемата възраст и получаващи пенсия, пътуват с 50% намаление във втори клас на пътническите и бързи влакове, срещу предоставяне на железопътна карта „Възрастен“.

Тя се издава на граждани – жени над 61 години и 10 месеца за 2022 г. и мъже над 64 години и 5 месеца за 2022 г., получаващи пенсия до достигане на 65-годишна възраст и за жените, и за мъжете, срещу представяне на лична карта (паспорт) и разпореждане за получавана пенсия.

Картата е пожизнена.

Сега Министерство на транспорта предлага такива права да имат и пенсионерите от други страни членки на Европейския съюз. 

За целта се предлагат промени Постановление № 295 на МС за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението.

Те предвиждат право на 50 на сто намаление от определената цена за превоз на пътници при пътувания с железопътен транспорт имат и граждани на държава членка на Европейския съюз или друга държава

– страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, които са придобили право на пенсия в тях.

Правото на намаление се ползва срещу представяне на документ за самоличност и документ за предоставена пенсия в превод на български език, извършен в съответствие с чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

 От това право на намаление очакват да се възползват граждани, които са се установили трайно в България.

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2021 г. в страната са установени общо 140 003 чужди граждани, от които 4 411 души са граждани на Европейския съюз на възраст над 60 г. 

Тъй като броят на установените в страната граждани на Европейския съюз над 60 г. е малък, считаме, че предоставянето на възможност за пътувания с намалени цени на тези граждани няма да утежни допълнително държавния бюджет и ще се вмести в рамките на предвидените по закон компенсации, пише в мотивите към проекта.

В тази връзка, за да бъдат снабдени с жп карта „Възрастен“ е необходимо да предоставят документ за предоставена пенсия и да представят документ за самоличност, удостоверяващ възрастта им.

Представеният документ за отпускане на пенсия би следвало задължително да се придружава и с превод на български език.

 

- реклама -