пари

Как парите влияят върху мисленето и поведението ни

Многобройни проучвания показват, че подтикването да мислим за пари може да предразположи хората да проявяват самостоятелно мислене и поведение.

В нова научна статия, учените представят резултати от три експеримента, които демонстрират ефекта на паричните премии върху независимостта и поведението на хората.

Изследването е публикувано в „Психологична наука“, списание на Асоциацията за психологически науки.

Изследователят по психология Карузо, заедно със съавторите Орен Шапира и Джъстин Ланди, са мотивирани да извършат това систематично проучване. Те наблюдават разнообразни открития, които са несъвместими с техните прогнози.

В първоначалните си изследвания, Карузо и неговите сътрудници установяват, че ефектите от напомнянето на пари зависят от определени демографски характеристики. Това не било очаквано. Важно е, че наблюдаваните ефекти се различават в различните проучвания.

При тях се използват различни техники за активиране на концепцията за парите в мозъка.

„Тези непоследователни резултати ни накараха да се върнем, за да се опитаме да разберем по-добре дали даването на различни пари води до подобни ефекти и дали те взаимодействат със социално-демографските характеристики в надежден и потенциално теоретично смислен начин“, обяснява Карузо.

За да направи това, екипът от експерти систематично оценява ефектите от различни манипулации на подготовката на пари върху предварително определен набор от резултати.

Те отчитат потенциалното влияние на някои социално-демографски фактори върху разнообразна група участници.

В първия си експеримент изследователите набират над 2 хиляди участника за онлайн проучване, като случайно задават на участниците да получат определени премии. „Някои видяха бледо изображение от 100 долара на фона на екрана с инструкции. Други бяха помолени да изберат най-подходящите размери и форми за нова валута на хартия. Някои трябваше да завършат фрази, които включват термини, свързани с пари, докато други бяха помолени да си представят, че имат достъп до много пари“.

Участниците, получили тези премии, имали по-голяма вероятност да завършат словосъчетанията и създадат думи, свързани с пари. За разлика от участниците, получили малки или въобще никакви премии.  Само при тези, изложени на фона на парите, не се забелязва разлика в задачата за завършване на думи.

Но премиите, изглежда, имат слаби и непоследователни ефекти върху чувствата на участниците относно благосъстоянието и самостоятелността. Само участниците, които си представяха изобилен живот, съобщават за разлики в независимостта.

Има малко доказателства, които подсказват, че ефектите на премиите върху различни резултати са смекчени от всяка от измерените демографски характеристики, включително пол, социално-икономически статус и политическа идеология.

Изследователите наблюдаваха подобни резултати при втори онлайн експеримент с 2 150 участници, които пропуснаха мярката за активиране на парите.

В третия експеримент учените проведоха лабораторно проучване с 332 членове на университетската общност. За да се изследват ефектите от сумите на паричните средства върху независимото поведение, се определяше колко време участниците прекарват, редейки пъзел, който всъщност не може да бъде решен, преди да помолят за помощ.

Трите изпробвани парични премии показаха слаби и непоследователни ефекти. Само онези участници, които образуваха термини, свързани с пари, съобщават за по-голямо чувство на самостоятелност спрямо другата група.

„Противно на онова, което очаквахме, въз основа на публикуваната литература, не установихме, че всяка манипулация е повлияла на всяка мярка в нашите три проучвания. Не намерихме надеждни доказателства за статистическа умереност от социално-географски характеристики“, казва Карузо.

Трите експеримента не са предназначени да бъдат точни репликации на всяко едно изследване по-отделно. По-скоро тази серия от експерименти може да се разглежда като предлагаща строга и систематична проверка на конкретен ефект.

- реклама -