Как можем да ползваме данъчни облекчения за ремонт на жилище? (Условията)

От началото на 2021 г. влезе в сила данъчно облекчение за ремонт на жилище и хората реално сега за първи път могат да се възползват от него.

Това става с подаване на годишна данъчна декларация за доходите.

Облекчението позволява хората да намалят годишния си облагаем доход за 2021 г. с направените разходи за труд в размер до 2000 лв. при ремонт или подобрение на притежаван от тях жилищен имот.

Тъй като данъкът върху доходите е 10%, реално дължимите данъци може да бъдат намалени с до 200 лв.

Отстъпката не може да се ползва за  вложените строителни материали, я само за труда на майстора, който трябва да е  регистриран търговец посочи говорителят на НАП Бургас Христо Узунов.

„Данъчното облекчение  важи за всякакъв тип ремонти, например смяна на паркет, на мебели, ремонт на  кухня, на ВиК и ел. инсталация и др. , но става дума за жилищни имоти, а не за офиси или имоти в търговски предприятия.

Основно изискване е ремонтът да е документиран, да е легален  от данъчна гледна точка, като с тази отстъпка НАП цели постигане на по – голяма прозрачност и отчетност в този сектор“, каза той, предаде БНР.

Изисква се имотът да е собствен или съсобствен.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, не превишава сумата от 2 000 лв

Облекчението може да се използва само за имот в България. Друго важно условие е жилището да не е част от имуществото на фирма.

Трябва да пазите платежния документ, фактурата или касовия бон за положения от майстора труд, който трябва да бъде посочен на отделен ред .

Няма нужда да изпращате фактурата до данъчните, но трябва да я пазине, защото след порверка те може да ви я поискат.

- реклама -