инфлация

Как можем да погасим кредита си предсрочно

Как можем да погасим кредита си предсрочно? Потребителите, които са изтеглили кредит, имат право по всяко време да го погасят изцяло или частично.

Също така, те могат да се откажат

от договора за заем без да дължат обезщетение или неустойка в 14-дневен срок.

Това обясни по БНР Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“ във връзка с изнесената от БНБ информация за ръст от 20% само за една година на отпуснатите бързи кредити.

„Ако потребителят е бил затруднен в някакъв момент и се е наложило да изтегли бърз заем,

а сега има свободни средства,

той трябва да знае, че може да го погаси предсрочно по всяко време. В този случай кредиторът няма право да му изисква лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора“, посочи Руменова.

„Кредитополучателят не дължи и обезщетение или неустойка, когато погасяването на заема се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, имащо за цел гарантиране връщането на кредита, или договорът е под формата на овърдрафт.“, добави тя.

Във всички други случаи на предсрочно

погасяване на кредита от страна на потребителя кредиторът има право на обезщетение.

То обаче не може да надхвърля 1% от предсрочно погасената сума по кредита при оставащ период на договора над една година и 0,5% от нея при оставащ период на договора по-малък от година.

Друго право на потребителя е да се откаже от договор за кредит до 14 дни от сключването му или от деня, в който получи условията по него.

В този случай той не дължи неустойки и

обезщетение на кредитора, с изключение на направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.

„Важно обаче е при упражняване правото на отказ от договора потребителят да изпрати на траен

носител уведомление до кредитора преди изтичане на крайния срок, в който има право да се откаже. След това, в срок до 30 дни, трябва да върне на кредитора главницата и да заплати лихвата за периода от датата на получаване на кредита до връщането на главницата. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.“, обърна внимание Габриела Руменова. Тя уточни, че правото на отказ от договор за кредит важи за заеми не по-малки от 400 лв.

- реклама -