делфини бедстващи МОСВ съвети помощ

Как да спасим бедстващ делфин? МОСВ публикува съвети

Как да помогнем на бедстващ делфин? С отговор на този въпрос излизат от МОСВ. На страницата на министерството са публикувани съвети как се оказва помощ на бедстващи живи китоподобни.

В Черно море се срещат видовете обикновен делфин, афала и муткур (морска свиня).  При оказване на помощ на бедстващ екземпляр няма разлика за кой от трите вида се извършват манипулациите, а се взема предвид дълбочината, на която се намира, състоянието и теглото му.

 

Description: D:ACCOBAMSБЕДСТВАЩИ ЖИВИ КИТОПОДОБНИphocoena.gif

Муткур (Phocoena phocoena ssp. relicta)

 

tursiops

Афала (Tursiops truncatus ssp. ponticus)

 

delphin

Обикновен делфин (Delphinus delphis ssp. ponticus)

Два вида спасителни дейности

Дейностите по спасяването се делят на две групи:

  • незаседнал, но намиращ се в опасна близост до брега, който може да отплува сам
  • заседнал в плитчините или изхвърлен на бреговата ивица, който не може да отплува без чужда помощ

В първият случай, трябва да се избягва физически контакт с дори делфинът да плува към плажа, да не се храни и докосва. Тук най-често става дума за т.н. „социални делфини“, които плуват в плитчините пред плажовете. В почти всички случаи това не са бедстващи екземпляри и те ще отплуват сами.

Поради това, спасителни действия по отношение на описаните екземпляри, не трябва да се предприемат.

Когато, обаче, става дума за заседнал в плитчините екземпляр тогава трябва да се окаже помощ като задължително трябва да се съобщи на Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Бургас или Варна.

Мерките, които препоръчват от МОСВ включват намаляване на стреса, непрекъснато мокрене на кожата, осигуряване на сянка, обръщане по корем, преместване и други. В никакъв случай на делфините не трябва да се дава храна и вода, нито да бъдат дърпани за перките. Трябва да се вземат и мерки срещу предаваните от животни болести, например бруцелоза и морбили.

Всички препоръки на МОСВ можете да видите тук

Контакти

В сайта на МОСВ могат да се видят и телефоните за контакт с Регионалните инспекции по околната среда и водите в Бургас и във Варна. Те трябва да бъдат информирани преди пристъпване към действия за оказване на помощ на бедстващи китоподобни.

- реклама -