експерти, инфлацията, заплати, компенсации
снимка: Pixabay

Как да изберете изгоден ипотечен кредит

Покупката на лично жилище е мечта за всеки, който го няма, но често за целта е необходимо изтегляне на ипотечен кредит. Предложенията от кредитните компании са толкова много, че понякога клиентът се затруднява с преценката за най-добрия избор.

Какво представлява ипотечният кредит?

Това е вид заем, обезпечен с недвижим имот. Може да е предприятие, жилищна сграда, апартамент или частен дом. С отпуснатите по ипотечния кредит пари не е задължителна покупката на жилище. Те могат да бъдат изхарчени за различни дейности и потребителски стоки, но гаранцията за обезпечението на задължението е определен недвижим имот.

Какви видове се предлагат?

С оглед на целта за изтегляне на ипотечен кредит и дали банковата институция ще следи за какво се харчат отпуснатите средства, може да се разграничат два основни вида: целеви и нецелеви. В първия случай сте длъжни да уведомите заемодателя за целта на отпуснатите пари, а във втория сте освободени от това задължение. Целевите заеми се използват за покупка или строеж на жилище, за ремонти или рефинансиране на стар дълг. Нецелевите служат за различни потребителски нужди.

На какво да обърнете внимание при избора?

При избора на ипотечен кредит са много важни разходите на потребителя по задължението:

  • лихва — те са фиксирани или плаващи. Първите са малко по-високи, но дават сигурност и предвидимост, а вторите са по-динамични в промяната и зависят от пазарните индекси и други индикатори;
  • такси — такива еднократно се начисляват при разглеждането на документите, оценката на кредитния риск, за разглеждане на обезпечаващото жилище, юридически услуги. Периодичните са за обслужване на сметката и употребата на различни пакети от свързани със задължението услуги.

Съществуват и други такси по придобиване на новото жилище, като плащане на местен данък към общината, при вписване в Агенцията по вписванията, при изповядване на сделката пред нотариус, комисионна на брокера. При изчисляване на месечните вноски спрямо дохода е препоръчително да се вземат под внимание месечните регулярни такси. За целта отличен инструмент е намирането на специален онлайн калкулатор в интернет.

Какво е Годишен процент на разходите (ГПР)?

Това е показателят, информиращ потребителя за общия размер на годишните разходи по задължението. При сравнението на различни предложения за ипотечен кредит, ГПР може да е отличен ориентир и се препоръчва при разглеждането на различни изгодни оферти с еднаква сума и срок за погасяване.

Какви са условията за кандидатстване?

От кандидатстване и одобрение за отпускане на ипотечен кредит може да се възползва всеки български гражданин, който има валидна лична карта и доказателство за постоянен месечен доход. Друго, което ще ви е необходимо в различните случаи, е набор от документи. Такива ще са документ за собственост, скица на имота, данъчна оценка, удостоверение за тежести, за семейно положение, както и такова за липса на задължения. Сроковете за погасяване са различни според институцията. Трябва да знаете, че задължително ще трябва да направите застраховка “Живот”.

- реклама -