Къде водата поскъпна най-много

Средното повишение на комплексната цена на ВиК услугите (включваща доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) през 2022 г. спрямо действащите цени в разгледаните до момента бизнес планове е около 34 процента.

Това заявиха в интервю за БТА членът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в сектор „ВиК“ Димитър Кочков и директорът на Дирекция „ВиК услуги“ в регулатора д-р Ивайло Касчиев.

КЕВР стриктно контролира дали цените на ВиК услугите са под прага на социална поносимост, което е законово изискване, допълват от регулатора.

„Разбира се, при определянето на новите цени Комисията трябва да отчита и необходимостта ВиК дружествата да бъдат финансово стабилни, за да могат да продължат да предоставят на потребителите услуги с необходимото качество и непрекъсваемост.

Това означава да бъде осигурено възстановяване на признатите им разходи и да се осигури икономически обоснована възвръщаемост на вложения капитал.

Този баланс между интересите на потребителите и интересите на ВиК дружествата е сложен и КЕВР прави максималното, за да осигури достъпа на хората до вода“, заявиха още от регулатора.

Най-високо е увеличението на цените в област Бургас.

 

Причината за това са предвидените от дружеството значителни инвестиции в язовирите „Порой“ и „Ахелой“, които бяха предадени за ползване от МОСВ като алтернативни водоизточници.

Комисията направи всичко възможно за да намали това високо увеличение.

Изпратено беше искане до МРРБ и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД с цел да бъде намерена възможност тези инвестиции да се финансират със заемни средства, такава възможност обаче не беше осигурена, според експертите.

Сред регионалните /областните/ ВиК оператори най-ниско е увеличението на цените на ВиК услугите във Враца – 14,8 процента и в Благоевград – 19,8 на сто.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, обясниха от КЕВР.

Водещ фактор са драстично увеличените разходи за закупуване на електроенергия от свободния пазар, които нараснаха многократно в сравнение с цените от 2020-2021 г.

Успоредно с това през изминалия регулаторен период бяха въведени в експлоатация много нови съоръжения, които изискваха допълнителни разходи – пречиствателни станции, помпени станции и др.

Друго основание за повишението на цените на услугите е заложеното увеличение на работните заплати във ВиК сектора в резултат на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Съгласно споразумението те ще растат ежегодно с 15 процента.

Трябва да се подчертае, че тази стъпка е абсолютно необходима, изтъкнаха от КЕВР.

През последните години възнагражденията на ВиК специалистите изостанаха драматично по отношение на растящата средна работна заплата и към момента те са сред най-ниските в страната.

Като воден регулатор ние не можем да допуснем дружествата да изпаднат в кадрова криза – да нямат необходимите специалисти, които да отстраняват аварии,

да поддържат мрежата, да изграждат нови пречиствателни станции, да рехабилитират големи участъци от амортизираната с десетилетия водопреносна и канализационна мрежа.

За да се добие представа за мащабите на дейността, трябва да се посочи, че общата дължина на водопроводната мрежа е 74,5 хил. км, а на канализационната мрежа е 12,5 хил. км.

Дружествата експлоатират общо 7852 водоизточници, 3600 помпени водоснабдителни станции и над 130 пречиствателни станции за отпадъчни води.

Следва да се има предвид, че ВиК операторите са натоварени с огромната отговорност да осигуряват непрекъсваема услуга по водоснабдяване 24 часа в денонощието, всеки ден от годината,

тъй като съгласно Хартата на ООН достъпът до вода е основно човешко право. Усилията на регулатора са насочени към осигуряването на това право, защото това е и наша отговорност, допълниха Кочков и Касчиев.

- реклама -