Къде отиват парите ми? Да си направим домашен бюджет

Да си направите домашен бюджет не е толкова трудно. Единственото, което ви е нужно, е да изчислите точно какви приходи и разходи имате през месеца. За целта ще са ви необходими лист, химикал и калкулатор или по-модерният вариант – таблица в Excel.

Таблицата се състои от 2 колонки, съответно „Приходи“ и „Разходи“. В секция „Приходи“ трябва да внесете всички видове приходи, които получава семейството ви, например – месечни трудови възнаграждения, дивиденти от отдаване под наем на имоти, приходи от различни инвестиции и дори средства, останали от миналия период. Следва малко по-трудната част – изчислението на разходите. Те се делят на няколко вида – основни разходи, разходи, който не са от жизнена важност и разходи за бъдещи цели. Основните разходи биват: разходи за храна, наем и други жизнено необходими консумативи. Консумативи като телевизия, интернет и мобилен телефон не са от жизнена важност. Разходите за бъдещи цели са вноски по кредит, спестявания и др.

Много важно е да актуализирате и следите изкъсо семейния бюджет, тъй като всичко се променя бързо, а и така всеки следващ план ще става по-акуратен. Също важно за семейното спокойствие е да спестявате – някои финансови експерти казват, че трябва да разполагате със спестявания, равняващи се на разходите ви за 6 месеца, че дори и няколко процента отгоре.

Създаването на домашен бюджет ще ви обрисува реална картина на състоянието на семейните средства. Запомнете, че не бива да харчите всички пари, които по някакъв начин попаднат във вас. Трябва да се сдържате от импулсивни покупки и да се замислите следващият път когато искате да си купите нов смартфон или телевизор – дали това ще се отрази на бюджета ви в бъдещ план?

Също трябва да се внимава с непредвидените харчове, които могат да възникнат по всяко време: разходи за подаръци на близки и роднини, за забавление на децата, за транспорт и др. Ако сте неподготвени за такъв разход, можете да вземете кеш кредит онлайн. Еднократните разходи през годината като данъци, смяна на гуми на колата, винетка и т.н. не трябва да се оставят в дъното на таблицата, а напротив – трябва да стоят най-отгоре, за да не забравяте за тях.

Ако разходите надхвърлят проходите ви, то е нужно да ограничите спонтанните харчове и някои разноски, които не са от жизнена важност. В случай че приходите ви са по-големи от разходите, можете спокойно да отделите средства за екскурзии, развлечения, а защо не и да вложите или спестите остатъка.

Чрез воденето на домашен бюджет можете да си спестите много главоболия и конфликти, да си създадете реална представа за финансовото ви състояние и да си доставите известна доза спокойствие от това, че по някакъв начин следите семейното потребление.

- реклама -