Вреда от цигарите

Къде може да ви глобят, ако пушите на открито

Къде може да ви глобят, ако пушите на открито.

28-те Регионални здравни инспекции са извършили 130 638 проверки за тютюнопушене през миналата година.

От тях 78 726 проверки са в обекти с обществено предназначение, 46 218 – в лечебни заведения и 5694 в други обекти. Това съобщава здравният министър проф. Христо Хинков на депутатски въпрос.

След тези проверки са съставени за цялата година 448 акта за нарушения на граждани и само 28 акта на фирми.

Данните показват, че в обектите с обществено значение и лечебните заведения се установяват

незначителен брой нарушения на забраната за тютюнопушене,

спрямо тези в заведения за хранене и нощни клубове и дискотеки.

Според министъра ограниченият човешки ресурс в РЗИ не позволява отделянето на инспектори, които да осъществят контрол само по въведените забрани и ограничения,

свързани с тютюнопушенето в други обекти,

като административни сгради, търговски обекти и заведения за хранене и развлечение.

Контролът при тях се осъществява основно в рамките на провеждания официален контрол и при планиране на съвместни проверки с МВР, БАБХ,

общини и др., обяснява здравният министър.

Той напомня и къде на открито също е забранено тютюнопушенето:

Прилежащи терени и тротоари на детски градини, ясли, училища, ученически общежития и места, където се предоставят социални услуги за деца;

Площадки за игра;

Места, на които се организират мероприятия за деца;

Спортни обекти, летни театри и кина.

- реклама -