Къде и какво се строи най-много у нас?

За първите 3 месеца на 2019 година местните администрации на територията на страната са издали разрешителни за строеж на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища в тях и 1 032 933 кв. м разгъната застроена площ. Това показват данните на Националния статистически институт. Издадени са и разрешителни за строежа на 28 административни и офис сгради и на 1 149 други сгради.

НСИ отчита, че спрямо предходното тримесечие (последните 3 месеца на 2018 година) издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.6%, броят на жилищата в тях – с 33.0%, а общата им застроена площ – с 29.1%.

При административните сгради също се наблюдава намаляване на броя разрешителни и застроена площ за същия период. Издадените разрешителни за офис сгради спада с 15.2%, а общата им застроена площ със цели 70%.

В сравнение с първите три месеца на 2018 г. обаче издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през 2019 г. са повече със 7.3%. Броят на жилищата в тях също е по-голям с 25.4%, а РЗП – с 26.6%. Същата е тенденцията и при административните и други сгради.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 220, София (град) – 213, Варна – 107, София област – 107, и Бургас – 96.
Започнато строителство на най-голям брой нови сгради по области:

Пловдив – 153 жилищни и 101 други сгради;

Бургас – 107 жилищни и 50 други сгради;

Варна – 119 жилищни и 22 други сгради;

София (град) – 110 жилищни, 3 административни и 23 други сгради;

Стара Загора – 70 жилищни, 3 административни и 53 други сгради.

- реклама -