Кабинетът ще приеме отчет за изпълнението на Държавния бюджет за 2019 г.

Правителството ще проведе редовното си седмично заседание чрез видеоконферентна връзка за пореден път.

Кабинетът не е заседавал присъствено от 15 юли – първо заради пандемията, а след като вече всички институции възстановиха нормалния ритъм на работа, правителството продължава да провежда заседанията си онлайн.

Дневният ред на кабинета включва проект на решение за приемане на отчет за изпълнението на Държавния бюджет за 2019 г. и на доклада към него, на годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2019 г., на годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2019 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на отчета за изпълнението на Държавния бю¬джет за 2019 г.

Министрите ще одобрят предложение до президента за издаване на указ за освобождаване от длъжност, назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ. Кабинетът ще предложи на президента да бъде награден Петьо Блъсков с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие.

- реклама -