Борисов, заседание, Министерски съвет, онлайн Министерския съвет, Закон за държавните резерви и военновременните запаси

Кабинетът ще приеме Национална стратегия за намаляване на бедността

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание чрез видеоконферентна връзка. Министрите ще одобрят проект на решение за приемане на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030. Ще бъде обсъден проект на решение за одобряване на изменения в Кодекса за социално осигуряване.

Кабинетът ще реши и за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с постановление на Министерския съвет от 2003 г. Предстои да бъде одобрено и изменение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление на Министерския съвет от 2008 г.

- реклама -