Стоил Апостолов КТБ стенограма президент Радев

Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на общественото осигуряване

Министрите отново ще заседават чрез видеоконферентна връзка в сряда. Предстои да бъде приет годишен доклад за 2019 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020.

Кабинетът ще приеме и доклад за утвърждаване на разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2020 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет.

Очаква се да бъде одобрен допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Министрите ще приемат и проект на постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Предстои да бъде одобрен и годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2019 г., изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

- реклама -