отчете правителство отбраната доклад парламент

Кабинетът се събира на заседание днес – вижте какво решават министрите

Тази седмица правителственото заседание ще се проведе днес.

Като първа точка в днешния ред на кабинета стой предложение до президента за издаване на указ за награждаване на проф. Крум Кацаров с орден „Стара планина” – втора степен.

Министрите ще се занимаят с няколко решения, свързани с имоти. Ще се разреши и на директора на НАП да купи имот за ямболски офис на приходната агенция. Освен да купува, кабинетът ще разреши на НАП и да продава имущество, отнето в полза на държавата.

По внесен от земеделския министър Порожанов проект колегите му ще утвърдят актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г.

Министерският съвет ще вземе решение и по внесен от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева проект на решение за изменение на решение №263 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на рамка на национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване.

Също така министрите ще отпуснат персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване. Ще одобрят и допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.

- реклама -