Кабинетът решава за вода за Перник от „Бели Искър”

Министерски съвет ще предприеме мерки за решаване на водната криза в Перник.

На заседанието на кабинета, което по традиция се провежда в сряда, но поради участието на премиера в Световния икономически форум в Давос бе отложено с ден, ще присъства столичния кмет Йорданка Фандъкова. Тя ще иска гаранция за водоподаването на София, ако бъде взето решение да се доставя вода от язовир „Бели Искър” за Перник.

„Гаранцията е възможността Столичната община да поиска спирането на водоподаването за Перник, ако се появи какъвто и да е риск за софиянци”, заяви Фандъкова в началото на седмицата.

Според Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН), която е извършила проверка на язовир „Бели Искър“ още на 2 януари, водното ниво на съоръжението се поддържа съгласно предписанията на кота под 1876 метра.

Проверката е констатирала, че короната на язовира е без видими нарушения, но от институцията уточняват, че се спазват изискванията, заложени след анализ от 2016 година. Тогава състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея е определено като „работоспособно – частично неизправно“.

От Министерството на енергетиката пък казаха, че към момента няма никаква опасност от гледна точка на енергийното производство, свързана с работата на ПАВЕЦ „Чаира“ след отклоняване на воден обем към Перник.

По данни на ЕСО в момента производството на електроенергия от ПАВЕЦ „Чаира“ е стабилно, мощностите се ползват навременно за регулиране на системата, което помага за спестяване на водни ресурси.

Правителството ще приеме Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, и за контрол на техническото им състояние.

Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Министерският съвет ще приеме Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.) в секторните политики за периода 2017-2018 г.

Министрите ще приемат годишна Програма за участието на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., както и шестмесечна програма с приоритетните за страната теми и досиета по време на хърватското председателство на Съвета на Eвропейския съюз.

Министерският съвет ще предложи на Народното събрание за ратифициране Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта от рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на България и Международната банка за възстановяване и развитие.

В дневния ред на заседанието е и проект на Програма за съвместно действие между министерствата на туризма на България и на Гърция за периода 2020-2022 г.

- реклама -