Министерски съвет програма план за действие България 2020 кандидатура прокурор Борисов Съвета по сигурността коронавирус имоти държавна съобственост наеми

Кабинетът решава за средствата от ЕС за справяне с последиците от епидемията

Редовното правителствено заседание ще се проведе днес чрез видеоконферентна връзка.

Сред очакваните решения на Министерски съвет са проект за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средства¬та от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановява¬не на икономиката (react-eu).

Министрите ще одобрят доклад относно информация за касовото изпълнение на Държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г., както и проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили.

Кабинетът ще решава и за постановление за допълнение на правилника за из¬даване на българските лични документи, приет с постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

Очаква се и министрите да одобрят доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономи-ката за 2019 г.

- реклама -