Кабинетът решава за подготовката на изборите

Редовното заседание на Министерски съвет ще се проведе онлайн в сряда, а министрите предстои да вземат решение за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.,

Кабинетът ще приеме и тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети да заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.

Предстои да бъде утвърдено и предназначението на субсидиите на организациите с призната национална представителност за бюджетната 2021 г.

Кабинетът ще одобри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Министрите ще допълнят наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

- реклама -