Кабинетът отново предлага вузовете да издават съвместни дипломи

Две или повече висши училища ще могат да обучават съвместно студенти, а след това ще издават общи дипломи.

Това предлага Министерски съвет със законопроект за изменение и допълнение в Закона за висшето образование.

Идеята не веднъж вече бе приета в края на август 2021-а от служебния кабинет, но така и не стигна до гласуване в зала заради разпускането на Народното събрание.

Затова и Кабинетът предлага промените отново.

Тогава образователният министър акад. Николай Денков обясни, че вузовете искат да провеждат съвместно обучение, но то не е регламентирано законово.

С промените Министерството на образованието и науката насърчава сътрудничеството между висшите училища чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности.

Студенти, записани в тях, ще изучават отделните дисциплини в различни университети.

Висшите училища ще използват общи ресурси и академичен капацитет за подготовката на кадри по професии, изискващи знания и умения от различни области, които са важни за развитието на икономиката и обществото.

Това ще повиши качеството и ефективността на образователния процес.

Законопроектът урежда условията и реда, при които университетите ще сключват споразумения за съвместно обучение.

Специалностите са от нерегулираните професии в професионални направления, за които всяко висше училища има акредитация, съответстваща на неговата част от съвместното обучение.

Условията за приема, периодите на обучение, разпределението на средствата за издръжка и издаването на дипломите ще се уточняват в споразумение, чието съдържание е посочено в проекта на закон.

Приемът ще се осъществява в рамките на утвърдените места за професионалното направление на координиращото висше училище.

С друга промяна се дава възможност образователна и научна степен „доктор“ да се придобива чрез работа по научноизследователски проект. Това са така. Нар. „проектни” докторанти.

Те трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта.

В същото време те ще получават заплащане според извършената от тях работа и условията на договора.

То може да е в пъти над сегашната докторантска стипендия от 500 лв. „Проектните“ докторанти ще се приемат след обявяване на конкурс по всяко време на годината извън утвърдените от Министерския съвет бройки за съответната година.

С предложените промени в Закона за висшето образование ще се ускори подготовката на специалисти, включително в мултидисциплинарни области.

Те ще помогнат и за израстването на млади изследователи, които са необходими за разширяване на научната дейност в страната и за развитие на иновативна икономика.

Успоредно с това ще се стимулира свързаността между висшите училища за постигане на по-високо качество на преподаването и научните резултати.

- реклама -