Кабинетът одобри трите бюджетни закона за 2019 г. – ВИДЕО

Правителството одобри трите бюджетни закона за следващата година. По този начин консолидираната фискална програма ще бъде внесена в понеделник в Народното събрание. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов след заседанието на Министерски съвет.

Искам да благодаря на колегите от правителството, че успяхме да продължим приоритетите си, начертани по време на предизборната кампания. Смятам, че бюджетът трябва да гарантира изпълнението на приоритетите на правителството, добави Горанов.

През 2019 г. се очаква Брутният вътрешен продукт да стигне 3.7%, каза финансовият министър. Според него бюджетът изпълнява основните си функции и гарантира в максимална степен основните функции на държавата.

„За мен той е бюджетът, който изпълнява основните си функции и гарантира ненамеса, в по-голяма степен, в икономиката, чрез запазване на данъчната политика и изпълнение на ангажиментите, които сме поели от първия ден на това правителство през май 2017 г.“, заяви министърът.

Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) гарантира финансовата устойчивост на осигурителната система чрез намаляване на дела на финансирането от държавния бюджет чрез увеличаване на приходите от осигурителни вноски. Това каза социалният министър Бисер Петков.

Това се постига в резултат заложения по-висок ръст на средния осигурителен доход за следващата година в резултат на увеличението на размера на осигурителния доход, върху който ще се осигуряват самоосигуряващите се лица. Бюджетът на ДОО за следващата година гарантира адекватността на всички осигурителни плащания, добави Петков.

Всички пенсии ще се увеличат с 5,7% от 1 юли 2019 г..

предвижда проектът за бюджет на държавното обществено осигуряване.

От 1 юли 2019 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 219,43 лв. От същата дата максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 910 лв. на 1 200 лв. Мярката се прилага за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им. През 2019 г. за изплащане на пенсии са предвидени 9 988,2 млн. лв. – с 533,8 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,169 на 1,2.

С проекта се предлага увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. на 3 000 лв. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 350 лв. на 560 лв.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО на нивото от 2018 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.

Със законопроекта се предлагат изменения във връзка с определянето на размера на пенсията, като при изчисляването на индивидуалния коефициент участва осигурителният доход за времето от 01.01.2000 г. до пенсионирането на лицето за период не по-малък от 36 месеца.

Здравният министър Кирил Ананиев подчерта, че за първи път бюджетът за здравеопазване надхвърля 5 млрд. лева.

„Разходите за здравеопазване в консолидираната фискална програма достигат през следващата година 5,2 млрд. лева, което представлява 4,5% от БВП. В сравнение с разходите през 2018 година тяхното увеличение е 547 млн. лева, в което ръст на разходите в НЗОК представляват 490 млн. лева“, заяви той и уточни, че за следващата година са осигурили устойчивост, стабилност и предвидимост в развитието на общественото здраве и здравното осигуряване.

„Във всички плащания имаме увеличение, не като абсолютна сума, а с конкретни дейности и резултати, които очакваме. Следващата година ще създаде много по-сериозна устойчивост и ефективност във функционирането на здравната система. Предвидили сме и промени в някои нормативни актове, които най-вече са свързани с повишаване на контрола“, подчерта Ананиев.

- реклама -