Северозападна нефт цена дъно барел

Кабинетът обяви конкурс за търсене на нефт и газ в Северозападна България

Кабинетът обяви конкурс за търсене на нефт и газ в Северозападна България.

Първата процедура е за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-25 Враца-запад“. Блокът е с площ 4 886 кв. км. Към този терен вече има заявен инвеститорски интерес.

Разрешението за търсене и проучване ще е с петгодишен срок, с право на две продължения от по две години. Конкурсните книжа ще могат да се закупуват до 120 дни от датата на обнародване на решението в Официалния вестник на ЕС. Кандидатите ще могат да подават заявления за участие в конкурса до 140-ия ден от обнародване на решението, а оферти – до 155-ия ден.

Предложенията на участниците ще се оценяват според предлаганите работни програми, средства за опазване на околната среда, бонуси, обучение и притежаваните управленски и финансови възможности на кандидатите.

Решението за стартиране и параметрите на конкурса ще бъдат обнародвани в Официалния вестник на ЕС, „Държавен вестник”, на електронната страница на Министерския съвет, както и в областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч и София, на чиято територия се намира „Блок 1-25 Враца-запад“.

С друго решение Министерският съвет удължи срока за търсене на нефт и природен газ в „Блок 1-17 Овча могила“. Блокът е разположен на територията на областите Плевен и Велико Търново. Там фирмата „Проучване и добив на нефт и газ“ АД извършва дейност от 2010 г.

Титулярът е поискал двегодишно удължаване за допълнително проучване поради наличието на няколко позитивни структури, които предполагат натрупвания на нефт и газ в тях.

- реклама -