патрулка модернизиране

Кабинетът даде 38 млн. лв. за модернизиране на болници

Кабинетът одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 57,116 млн. лева. От тях 38 млн. лв. се предоставят по бюджета на Министерския съвет и Министерството на отбраната за модернизиране на лечебни заведения.

Предвижда се да се отпуснат допълнителни средства в размер на 8 млн. лв. по бюджета на МРРБ за 2016 г. за финансиране на част от четирилентова главна пътна артерия на Враца. Разчетени са и 9,629 млн. лв. за общински инфраструктурни проекти.

За награди на спортисти за постигнати призови класирания на летните олимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и на европейски и световни първенства са одобрени 1,297 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта.

Разходите са за сметка на предвидени средства и за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2016 година.

- реклама -