СУ "Св.Климент Охридски" финансов отчет Сметна палата заверка нарушения одит

К. Вълчев за проверките на университети: Смърди на диктатура! Гадно и ченгеджийско е!

Красимир Вълчев, бивш министър на образованието, Фейсбук:
„Ясно е, че другите два университета са само за камуфлаж. Миналата година над 20 висши училища получиха средства за ремонт на общежития. Защо точно тези три се проверяват? Защо икономическа полиция, а не АДФИ влизат първи да проверят сигнали. Практиката е първо АДФИ да проверява и ако има индикатори за престъпление, тогава да се прати на Икономическа полиция. Очевидно целта е Рашков да направи поредния филм и да се компрометира ректора.
Гадно, ченгеджийско! Смърди на диктатура. Сигналът е ясен: всеки, който е срещу Радев, ще бъде смачкан и компрометиран.

https://www.flashnews.bg/proverki-na-politsiyata-v-tri-universiteta-v-sofiya/

Забележете основанието за проверката – писмо от мое име като министър, което съдържа препоръка за “авансово плащане до 100% срещу обезщетение”. Напълно нормална практика за края на бюджетната година и когато средствата са обвързани с конкретен бюджет. Прилагана всяка година и одитирана стотици пъти от финансово-контролни органи без да е окачествена като лоша. Обезпечението гарантира интересите на възложителя. Авансът хеждира ценовия риск. Но всичко това няма значение. Целта е да оправдаят репресията.“

- реклама -