Изтича срокът да поискаме вот по настоящ адрес

Днес изтича срокът да поискаме да гласуваме по настоящ адрес. Според изборните правила до 17 септември включитело, избирател, чийто

постоянен и настоящ адрес са в различни населени места,

може да поиска да бъде вписан в избирателния списък за вота на 2 октомври по настоящ адрес. Това се посочва в хронограмата на ЦИК за изборите за Народно събрание, съобщи БТА.

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис. Може да се подаде и чрез електронно заявление през интернет страницата на ГРАО в МРРБ.

В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност.

А също датата, мястото и органа на издаването,

единния си граждански номер,

сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главната дирекция „ГРАО“ извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си също до днес – 17 септември. Това става в писмена форма чрез

заявление по образец или чрез електронно заявление

през интернет страницата на общините по постоянния им или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

- реклама -