Изтеглиха от пазара 20 хил. литра некачествено гориво

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор спря над 20 000 литра гориво. Нарушенията са установени през ноември при масови комплексни проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на област Стара Загора.

Проверени са 50 обекта, което е 33% от общия брой за областта

Взети са 54 проби – 32 дизелово гориво, 21 бензин и 1 проба гориво за извънпътна техника и трактори. Те са отчетени в две акредитирани подвижни лаборатории на място, а 7 – в акредитирана стационарна лаборатория. Издадени са 61 протокола, въз основа, на които е извършена експертиза с 53 експертни заключения и 6 констативни протокола.

В два обекта инспекторите са установили несъответствия с изискванията за съдържание на биосъстава в горивото за дизелови двигатели. Несъответствия с изискванията за качество в течните горива – дестилационни характеристики на бензина са открити в три обекта, а в два е имало отклонение при пламната температура на горивото за дизелови двигатели.

От разпространение са спрени 13 140 л. дизелово гориво и 8 037 л. бензин. Издадени са 5 задължителни предписания за временно спиране на разпространението на горива и 7 – за забрана на разпространението на течни горива. Предстои да бъдат съставени 7 акта на обща стойност над 150 000 лв.

- реклама -