купуване Медиана избори Цецка Цачева Румен Радев избори втори тур избирателна активност

Изтече срокът за подаване на заявления от български граждани за гласуване извън страната

На 11 октомври изтече срокът за подаване на заявления от български граждани за гласуване извън страната. Съгласно последните промени в Изборния кодекс, за да се открие избирателна секция в чужбина трябва да има подадени минимум 60 заявления за определено място.

Най-много 35 секции могат да се открият в дадена страна.

Ръководителите на дипломатическите и консулските ни представителства образуват избирателните секции извън страната при спазване на законодателството на съответната държава.

Федерална Република Германия е сред държавите, за които са подадени заявления от български граждани, които желаят да гласуват извън страната.

На 10 октомври 2016 г. Министерство на външните работи публикува официална информация, че ФР Германия, позовавайки се на установената протоколна практика не разрешава тази година изключение от принципа и откриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства и бюрата на почетните консули на Република България и дава разрешение на българската страна да организира провеждане на избори и референдум на 6 ноември и откриване на изборни секции в:

  • Посолството в Берлин,
  • Генералното консулство в Мюнхен,
  •  Консулството във Франкфурт на Майн,
  • както и в канцелариите на почетните консули в Хамбург, Магдебург, Мюнстер, Дармщадт и Щутгарт.

До 15 октомври, включително, ЦИК следва да определи окончателно местата в държавите и броя на избирателните секции, които ще се образуват извън страната, след като извърши проверка на данните на избирателите от заявленията и дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната отговарят на изискванията да избират.

Важно за тези, които пътуват извън България в изборния ден

Централната избирателна комисия информира, че избирателите, които в изборния ден се намират извън страната могат да гласуват във всяко удобно за тях място, където има образувана избирателна секция.

Необходимо е да представят лична карта и да попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място, която ще им бъде предоставена от секционната избирателна комисия.

- реклама -