Изпрати новина

Бъди репортер на Flashnews.bg. Лесно е!

Ако имаш интересна история и искаш да я разкажеш; ако направиш снимка, която искаш да споделиш; ако заснемеш видео, което си заслужава да достигне до нашите читатели, това е мястото – Flashnews.bg!

Изпращайте вашите материали на: news@flashnews.bg

  1. Да бъдат актуални
  2. Информацията трябва да бъде максимално пълна
  3. Ако има снимка от събитието – прикачи я.

Редакторите качват материали, които сметнат за интересни и полезни.

[td_block_16 custom_title=““ limit=“4″]
[td_block_16 custom_title=““ sort=“comment_count“ limit=“4″]