Изпити по история на България и математика в СУ

Продължава втората кандидатстудентска сесия за учебната 2016/2017 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Писменият изпит по история на България е 4 астрономически часа. Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по История на България за XI клас на СОУ. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в.

Изпитната комисия формулира темите в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по История на България. При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях.

Основни цели на изпита са:

  • да провери историческите знания на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания за първо равнище;
  • да провери уменията на кандидат-студентите за създаване на аргументиран текст по определен проблем;
  • да провери нивото на владеене на книжовния български език, доколкото това е условие за създаване на правилен текст.

Изпитът по математика е писмен и от 2016 година форматът му съвпада напълно с този на матурата по математика:

  • 20 задачи с избираем отговор от 4 възможности. Кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор;
  • 5 задачи с отворен отговор. Кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори;
  • 3 задачи с цялостно решение. Кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения, като трябва да се стреми да изложи решенията на задачите пълно, кратко и ясно, използвайки въведената в училище математическа символика.

Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

При решаването на всички задачи се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства. При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума.

Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г.

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

- реклама -