Изпити по английски, италиански и философия в СУ

Тази сутрин започнаха изпити по английски език, италиански език, философия и социални науки.

Най-много са кандидатите по английски. Изпитът там е писмен, включва диктовка, тест с 4 компонента и кратко съчинение.

Конкурсният изпит по италиански език включва диктовка, преразказ на прочетен текст, превод от италиански на български език и езиков тест.

Кандидатите по философия и социални науки пишат философско есе по зададен проблем, анализират философски текст решават тест от 25 задачи.

Продължителността на всички изпити е 4 часа.

- реклама -