износът

Износът за ЕС расте, а за трети страни намалява

Износът на България за ЕС нараства с 3.5%

През периода януари – май 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 3.5% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 11 991.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Обединеното кралство. Те формират 69.3% от износа за държавите – членки на ЕС.

През май 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 4.4% спрямо съответния месец на предходната година.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти” (29.0%) и „Храни и живи животни” (27.4%) (табл. 4 от приложението).

Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (38.1%).

Вносът на България от ЕС през периода януари – май 2016 г. намалява с 0.9% спрямо същия период на предходната година и достига 13 159.0 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

Износът за трети страни е намалял

През периода януари – юни 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 15.1% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 7 015.7 млн. лeвa, съобщават от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, Руската федерация и САЩ, които формират 51.2% от износа за трети страни.

През юни 2016 г. износът на България за трети страни спада с 13.6% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 263.0 млн. лeвa.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите шест месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (27.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (38.7%).

През юни 2016 г. вносът на България от трети страни спада с 12.0% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 410.3 млн. лeвa.

- реклама -