Износът на България за трети страни намалява с 12 на сто

През периода януари – септември 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 12 на сто в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 10 719.0 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Македония, Сърбия, Китай, Русия и САЩ, които формират 49.1 на сто от износа за трети страни.

През септември 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.6 на сто спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 202.9 млн. лева.

Вносът от трети страни също намалява

Вносът на България от трети страни през периода януари – септември 2016 г. намалява с 11.1 на сто в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 12 326.4 млн. лева (по цени CIF).

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

През септември 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 0.7 на сто спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 434.3 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – септември 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1 607.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 996.5 млн. лева.

През септември 2016 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 231.4 млн. лева.

- реклама -