земя население изхранване климат доклад ООН

Изменението на климата ще увеличава глобалната инфлация с 1% всяка година

Изменението на климата ще увеличава глобалната инфлация с 1% всяка година

Повишаването на температурите може да увеличи глобалната инфлация с до 1% всяка година до 2035 г. Това гласи доклад, публикуван миналата седмица от Европейската централна банка.

Изследователите се заеха да проучат въздействието на глобалното затопляне върху инфлацията в 121 страни и установиха,

че по-високите от средните температури повишават цената на храната и други стоки и услуги.

И най-логичното развитие в този случай е ръстът на цените да се отрази и на световната икономика.

Въпреки че това е световен феномен, най-големите въздействия вероятно ще бъдат усетени в глобалния юг, по-специално в Африка и Южна Америка, казават изследователите, казва Fortune.

Констатациите идват на фона на усилията на централните банки и финансовите регулатори да разберат по-добре финансовите заплахи от изменението на климата.

Това накара регулаторите на ценни книжа да искат от публичните компании да разкрият климатичните си стратегии и рисковете,

пред които са изправени.

Централните банки, от своя страна, ще трябва да провеждат стрес тестове или упражнения за сценарии, свързани с уязвимостта на кредиторите си към климата.

Въпреки това авторите на доклада отбелязват, че изследванията върху последиците от екстремното време за самата инфлация все още са в началото.

Те направиха това, като използваха набор от данни за месечните индекси на потребителските цени във всичките 121 държави, за да установят как повишаващите се температури се отразяват на цените в различни сезони и региони през последните три десетилетия.

Тези данни им позволиха да оценят историческите въздействия на по-високите температури върху инфлацията за 30 години.

Една от тези оценки разглеждаше специално Европа. Изследователите се съсредоточиха върху екстремните горещини и суша, които засегнаха региона миналото лято, което възпрепятства селското стопанство и икономическата дейност.

След отчитане на други фактори като COVID-19 и войната в Украйна,

авторите изчислиха, че екстремните горещини сами по себе си са повишили инфлацията в региона с 0,67%, а и дори с повече в Южна Европа.

След това те комбинираха тези исторически оценки с бъдещи климатични сценарии, за да предскажат как изменението на климата може да повлияе на инфлацията в бъдеще.

Резултатът: Повишаването на температурите може да увеличи глобалната инфлация с до 1 % всяка година до 2035 г., пишат изследователите. Когато изследват специално инфлацията на храните, те откриват, че бъдещото затопляне може да повиши цените с цели 3%.

- реклама -